сряда, 11 януари 2017 г.

ДИК-07 СИМЕОНОВ ЕООД - STROEJI.BG

ДИК-07 СИМЕОНОВ ЕООД - STROEJI.BG

електро услуги : абонаментно поддържане на ел. уредби

електро услуги : абонаментно поддържане на ел. уредби: абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия   Абонаментно техническо поддържане на трафопост 20/0,4 kV Абонаментн...

електро услуги : Работи и услуги във връзка с проектиране, изгражд...

електро услуги : Работи и услуги във връзка с проектиране, изгражд...: Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел. уредби Ср. Н в...

за-нас - електро услуги

за-нас - електро услуги

услуги - електро услуги

услуги - електро услуги

електро услуги - DIK-07

електро услуги - DIK-07

електро услуги - Blog

електро услуги - Blog

сряда, 4 януари 2017 г.

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации – Електроуслуги

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации – Електроуслугимонтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации

Услуги

             Богатия опит позволява да предложим разнообразни
услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката
на оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите
клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване.
Основните електро услуги които предлагаме са:


                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради

                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла


Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на
промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел.
уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби и
инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови,
заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.            Фирмата разполага с квалифициран ръководен и
изпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизация
за изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките на
договорените срокове

Електроуслуги

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж в
енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електро
инсталации на територията на гр. Пловдив и страната.Контакти
Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138
Управител:      Стайко Симеонов
тел:                    +359 887 530 504
факс:                  +359 32 681 915
e-mail:                simeonov@dik-07.bg 


монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н. – Електроуслуги

монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н. – Електроуслуги

монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

Електроуслуги

Тя е специализирана в областта на електроизграждане
и електромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени и
комунално-битови електро инсталации на територията на гр. Пловдив и
страната
.


Услуги

             Богатия опит позволява да предложим разнообразни
услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката
на оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите
клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване.
Основните електро услуги които предлагаме са:


                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради

                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла


 Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на
промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел.
уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби и
инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови,
заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.            Фирмата разполага с квалифициран ръководен и
изпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизация
за изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките на
договорените срокове

Контакти

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138
Управител:      Стайко Симеонов
тел:                    +359 887 530 504
факс:                  +359 32 681 915
e-mail:                simeonov@dik-07.bg


ДИК-07 СИМЕОНОВ ЕООД - STROEJI.BG

ДИК-07 СИМЕОНОВ ЕООД - STROEJI.BG

електро услуги : абонаментно поддържане на ел. уредби

електро услуги : абонаментно поддържане на ел. уредби: абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия   Абонаментно техническо поддържане на трафопост 20/0,4 kV Абонаментн...

електро услуги : цялостно изграждане на промишлени и битови ел. инс...

електро услуги : цялостно изграждане на промишлени и битови ел. инс...: Електроуслуги   Добре дошли в сайта на фирма ДИК-07 Симеонов ЕООД                      http://www.dik-07.bg/   Тя е специали...

електро услуги : направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инс...

електро услуги : направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инс...:   Електроуслуги   Добре дошли в сайта на фирма ДИК-07 Симеонов ЕООД   http://www.dik-07.bg/    Фирмата развива дейността си в...