петък, 1 декември 2017 г.

монтаж и ремонт осветителни инсталации

   http://www.dik-07.bg/ 


Услуги
             Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката на оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните електро услуги които предлагаме са:
–монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации
          

                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

     –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради 
    

       –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла

За нас
Здравейте!
              Аз съм Стайко Симеонов и съм управител на ДИК-07 Симеонов ЕООД. Професионалната ми квалификация е електроинженер със специалност ел. подстанции и централи. С енергетика се занимавам от далечната 1977 г. като 25 г. работих в Електроснабдяване гр. Пловдив. Там преминах  почти през цялата административна йерархия – от ел. монтьор до гл. инженер
             Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел. уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби и инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови, заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.
            Фирмата разполага с квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизация за изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките на договорените срокове
електро инсталации

електроизграждане

електромонтаж

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации

Работи и услуги във връзка с проектиране,
изграждане, доставки, монтаж и въвеждане в

експлоатация на п/ст 110/20 kV
Контакти

      сайта    http://www.dik-07.bg/

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138

Управител:      Стайко Симеонов

тел:                    +359 887 530 504

факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg
 

сряда, 17 май 2017 г.

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации

ДИК-07 Симеонов ЕООД

Електроуслуги

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електро инсталации на територията на гр. Пловдив и страната.
Услуги
             Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката на оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните електро услуги които предлагаме са:

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

–абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла


За нас
Здравейте!
              Аз съм Стайко Симеонов и съм управител на ДИК-07 Симеонов ЕООД. Професионалната ми квалификация е електроинженер със специалност ел. подстанции и централи. С енергетика се занимавам от далечната 1977 г. като 25 г. работих в Електроснабдяване гр. Пловдив. Там преминах  почти през цялата административна йерархия – от ел. монтьор до гл. инженер
             Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел. уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби и инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови, заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.
            Фирмата разполага с квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизация за изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките на договорените срокове

Контакти      сайта    http://www.dik-07.bg/

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138

Управител:      Стайко Симеонов

тел:                    +359 887 530 504

факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg

петък, 5 май 2017 г.

услуги - електро услуги

електроизграждане и електромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електро инсталации на територията на гр. Пловдив и страната.

Услуги       

   Богатия
опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата на
електрозахранването, което в съчетание с доставката на оборудване и
материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти висока степен
на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните електро услуги
които предлагаме са:


                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации
            

                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации
                –монтаж и ремонт осветителни инсталации
                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.
                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и          обществени   сгради
                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия
                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла

за-нас - електро услуги

за-нас - електро услугиЗдравейте!
             
Аз съм Стайко Симеонов и съм управител на ДИК-07 Симеонов ЕООД.
Професионалната ми квалификация е електроинженер със специалност ел.
подстанции и централи. С енергетика се занимавам от далечната 1977 г.
като 25 г. работих в Електроснабдяване гр. Пловдив. Там преминах  почти
през цялата административна йерархия – от ел. монтьор до гл. инженер.

 
            През 2006 г. станах един от съдружниците и управител на
ДИК-06 ООД гр. Пловдив. След напускането ми оттам през 2007 г.,
 с
решение № 9101/2007 г. на ПОС, по фирмено дело №4737/2007г.  по описа
на съда за 2007 г., регистрирах ДИК-07 Симеонов ЕООД, което е учредено
изцяло с частен капитал в размер на 5000  лева разпределен в 100 дяла.
Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Стайко Цвятков Симеонов и има седалище и адрес на управление в
гр. Пловдив, ж.к „Тракия” бл.99а, ап.9. Дружеството не е издавало
банкови гаранции в полза на свои контрагенти и  не са предоставяни
обезпечения  и ипотека на имоти с балансова стойност; няма съдебни,
арбитражни или административни дела със съществен интерес, по които  е
страна. 
Фирмата е вписана в регистъра БУЛСТАТ под номер 160125479, а в регистъра по ЗДДС  - BG160125479.
 
           Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на
промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел.
уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби и
инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови,
заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.

 
          Фирмата разполага с квалифициран ръководен и изпълнителски
персонал, необходимия транспорт и механизация за изпълнението на
договорите с отлично качество и в рамките на договорените срокове

електро услуги - DIK-07

електро услуги - DIK-07

петък, 28 април 2017 г.

ДИК-07 Симеонов ЕООД

ДИК-07 Симеонов ЕООДЕлектроуслуги

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж в
енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електро
инсталации на територията на гр. Пловдив и страната.


Услуги

             Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги
в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката на
оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти
висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните
електро услуги които предлагаме са:

–монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

–абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла
За нас

Здравейте!

              Аз съм Стайко Симеонов и съм управител на ДИК-07
Симеонов ЕООД. Професионалната ми квалификация е електроинженер със
специалност ел. подстанции и централи. С енергетика се занимавам от
далечната 1977 г. като 25 г. работих в Електроснабдяване гр. Пловдив.
Там преминах  почти през цялата административна йерархия – от ел.
монтьор до гл. инженер


             Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на
промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел.
уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби и
инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови,
заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.


            Фирмата разполага с квалифициран ръководен и
изпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизация
за изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките на
договорените срокове

Контакти      сайта    http://www.dik-07.bg/

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138

Управител:      Стайко Симеонов

тел:                    +359 887 530 504

факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg

вторник, 21 март 2017 г.

електро услуги

Услуги

             Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката на оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните електро услуги които предлагаме са:

                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации             

                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради

                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла


 

 

сряда, 11 януари 2017 г.

ДИК-07 СИМЕОНОВ ЕООД - STROEJI.BG

ДИК-07 СИМЕОНОВ ЕООД - STROEJI.BG

електро услуги : абонаментно поддържане на ел. уредби

електро услуги : абонаментно поддържане на ел. уредби: абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия   Абонаментно техническо поддържане на трафопост 20/0,4 kV Абонаментн...

електро услуги : Работи и услуги във връзка с проектиране, изгражд...

електро услуги : Работи и услуги във връзка с проектиране, изгражд...: Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел. уредби Ср. Н в...

за-нас - електро услуги

за-нас - електро услуги

услуги - електро услуги

услуги - електро услуги

електро услуги - DIK-07

електро услуги - DIK-07

електро услуги - Blog

електро услуги - Blog

сряда, 4 януари 2017 г.

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации – Електроуслуги

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации – Електроуслугимонтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации

Услуги

             Богатия опит позволява да предложим разнообразни
услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката
на оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите
клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване.
Основните електро услуги които предлагаме са:


                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради

                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла


Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на
промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел.
уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби и
инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови,
заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.            Фирмата разполага с квалифициран ръководен и
изпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизация
за изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките на
договорените срокове

Електроуслуги

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж в
енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електро
инсталации на територията на гр. Пловдив и страната.Контакти
Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138
Управител:      Стайко Симеонов
тел:                    +359 887 530 504
факс:                  +359 32 681 915
e-mail:                simeonov@dik-07.bg 


монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н. – Електроуслуги

монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н. – Електроуслуги

монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

Електроуслуги

Тя е специализирана в областта на електроизграждане
и електромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени и
комунално-битови електро инсталации на територията на гр. Пловдив и
страната
.


Услуги

             Богатия опит позволява да предложим разнообразни
услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката
на оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите
клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване.
Основните електро услуги които предлагаме са:


                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради

                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла


 Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на
промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел.
уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби и
инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови,
заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.            Фирмата разполага с квалифициран ръководен и
изпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизация
за изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките на
договорените срокове

Контакти

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138
Управител:      Стайко Симеонов
тел:                    +359 887 530 504
факс:                  +359 32 681 915
e-mail:                simeonov@dik-07.bg


ДИК-07 СИМЕОНОВ ЕООД - STROEJI.BG

ДИК-07 СИМЕОНОВ ЕООД - STROEJI.BG

електро услуги : абонаментно поддържане на ел. уредби

електро услуги : абонаментно поддържане на ел. уредби: абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия   Абонаментно техническо поддържане на трафопост 20/0,4 kV Абонаментн...

електро услуги : цялостно изграждане на промишлени и битови ел. инс...

електро услуги : цялостно изграждане на промишлени и битови ел. инс...: Електроуслуги   Добре дошли в сайта на фирма ДИК-07 Симеонов ЕООД                      http://www.dik-07.bg/   Тя е специали...

електро услуги : направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инс...

електро услуги : направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инс...:   Електроуслуги   Добре дошли в сайта на фирма ДИК-07 Симеонов ЕООД   http://www.dik-07.bg/    Фирмата развива дейността си в...