вторник, 20 ноември 2018 г.


Електроуслуги


ДИК-07 Симеонов ЕООД on Biteable.

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електро инсталации на територията на гр. Пловдив и страната.

Услуги

             Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката на оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните електро услуги които предлагаме са:

                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации             

                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради

                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. таблаКонтакти

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138

Управител:      Стайко Симеонов

тел:                    +359 887 530 504

факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg

понеделник, 29 октомври 2018 г.

електроизграждане и електромонтаж

Електроуслуги

 

http://www.dik-07.bg/ 

 

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електро инсталации на територията на гр. Пловдив и страната. 

ел. инсталации 


Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата наелектрозахранването, което в съчетание с доставката на оборудване иматериали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните електро услугикоито предлагаме са:

 –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации 

 –монтаж и ремонт силови ел. инсталации 

 –монтаж и ремонт осветителни инсталации 

 –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н. 

 –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради

 –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия 

–направа и ремонт на командни и силови ел. табла 

Контакти        http://www.dik-07.bg/

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138

Управител:      Стайко Симеонов

тел:                    +359 887 530 504

факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg

ДИК-07 СИМЕОНОВ ЕООД - STROEJI.BG

ДИК-07 СИМЕОНОВ ЕООД - STROEJI.BG

понеделник, 20 август 2018 г.

Електроуслуги-електроизграждане и електромонтаж

Електроуслуги

 

http://www.dik-07.bg/ 

 

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електро инсталации на територията на гр. Пловдив и страната. 

ел. инсталации 


Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата наелектрозахранването, което в съчетание с доставката на оборудване иматериали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните електро услугикоито предлагаме са:

 –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации 

 –монтаж и ремонт силови ел. инсталации 

 –монтаж и ремонт осветителни инсталации 

 –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н. 

 –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради

 –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия 

–направа и ремонт на командни и силови ел. табла 

Контакти        http://www.dik-07.bg/

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138

Управител:      Стайко Симеонов

тел:                    +359 887 530 504

факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg

понеделник, 16 юли 2018 г.

осветителни инсталации

Услуги  

   Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата наелектрозахранването, което в съчетание с доставката на оборудване иматериали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните електро услугикоито предлагаме са:


                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации
            

                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации
                –монтаж и ремонт осветителни инсталации
                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.
                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и          обществени   сгради
                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия
                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла