петък, 28 април 2017 г.

ДИК-07 Симеонов ЕООД

ДИК-07 Симеонов ЕООДЕлектроуслуги

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж в
енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електро
инсталации на територията на гр. Пловдив и страната.


Услуги

             Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги
в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката на
оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти
висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните
електро услуги които предлагаме са:

–монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

–абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла
За нас

Здравейте!

              Аз съм Стайко Симеонов и съм управител на ДИК-07
Симеонов ЕООД. Професионалната ми квалификация е електроинженер със
специалност ел. подстанции и централи. С енергетика се занимавам от
далечната 1977 г. като 25 г. работих в Електроснабдяване гр. Пловдив.
Там преминах  почти през цялата административна йерархия – от ел.
монтьор до гл. инженер


             Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на
промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел.
уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби и
инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови,
заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.


            Фирмата разполага с квалифициран ръководен и
изпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизация
за изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките на
договорените срокове

Контакти      сайта    http://www.dik-07.bg/

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138

Управител:      Стайко Симеонов

тел:                    +359 887 530 504

факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg