понеделник, 28 ноември 2016 г.

електроизграждане и електромонтаж в енергийни обекти – Електроуслуги

електроизграждане и електромонтаж в енергийни обекти – Електроуслуги

електроизграждане и електромонтаж в енергийни обекти
http://www.dik-07.bg/обекти


Силова и осветителна инсталации


Изграждане на търговски измервателни системи


Ретрофит с ново оборудване на КРУ


Ремонт задвижване за янсенов регулатор на силов трансформатор


Работи и услуги във връзка с  проектиране, изграждане, доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация  на п/ст 110/20 kV


ремонтни работи и профилактични изпитания на силов трансформатор 110/20 kV


 Монтаж силов трансформатор 31.5 MVA върху фундамент в  п/ст


 Монтаж първична и вторична комутация п/ст Подмяна релейни табла и контролни кабели

Монтаж релейни табла и контролни кабели

Възстановяване КРУ 20 kV в п/ст


Доставка оборудване, апаратура и материали


Работи и услуги във връзка с присъединяване към мрежа 110 kV на електрическа централа за производство на ел. енергия


Направа на вътрешна електро инсталация на жилищна сграда


Направа на вътрешна електро инсталацияАбонаментно техническо поддържане на трафопост 20/0,4 kV   Електроуслуги

 Тя е  специализирана в областта на електроизграждане
и електромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени и
комунално-битови електро инсталации на територията на гр. Пловдив и
страната

.

Контакти
Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138
Управител:      Стайко Симеонов
тел:                    +359 887 530 504
факс:                  +359 32 681 915
e-mail:                simeonov@dik-07.bg

710


монтаж и ремонт силови ел. инсталации – Електроуслуги

монтаж и ремонт силови ел. инсталации – Електроуслуги
монтаж и ремонт силови ел. инсталации и осветителни инсталации – Електроуслуги

монтаж и ремонт силови ел. инсталации и осветителни инсталации – Електроуслуги

Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж в
енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електро
инсталации на територията на гр. Пловдив и страната.


Фирмата развива дейността си в цялостно
изграждане на промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на
съществуващи ел. уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на
ел. уредби и инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда
слаботокови, заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и
обществени сгради.

            Фирмата разполага с квалифициран ръководен и
изпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизация
за изпълнението на договорите с отлично качество и в рамките на
договорените срокове

Услуги

             Богатия опит позволява да предложим разнообразни
услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката
на оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите
клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване.
Основните електро услуги които предлагаме са:


                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради

                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. таблаКонтакти     http://www.dik-07.bg/
Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138
Управител:      Стайко Симеонов
тел:                    +359 887 530 504
факс:                  +359 32 681 915
e-mail:                simeonov@dik-07.bg

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации – Електроуслуги

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации – Електроуслуги

монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н. – Електроуслуги

монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н. – Електроуслуги