петък, 5 май 2017 г.

услуги - електро услуги

електроизграждане и електромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени и комунално-битови електро инсталации на територията на гр. Пловдив и страната.

Услуги       

   Богатия
опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата на
електрозахранването, което в съчетание с доставката на оборудване и
материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти висока степен
на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните електро услуги
които предлагаме са:


                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации
            

                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации
                –монтаж и ремонт осветителни инсталации
                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.
                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и          обществени   сгради
                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия
                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла

Няма коментари:

Публикуване на коментар