петък, 2 декември 2016 г.

електро услуги: Електроуслуги

електро услуги: Електроуслуги:  http://www.dik-07.bg/ Тя е специализирана в областта на електроизграждане и електромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени и...Услуги


  http://www.dik-07.bg/услуги

Богатия опит позволява да предложим разнообразни
услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката
на оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите
клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване.
Основните електро услуги които предлагаме са


 –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации             
                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради

                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. таблаhttp://www.dik-07.bg/услуги

Няма коментари:

Публикуване на коментар